MY PROFILE   
Name                   :    Chow Lai Peng
FacultyFPPM           :    Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Program                   :    Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
Level of Study                   :    DEGREE - Ijazah Sarjana Muda
Semester                         :     2
Major                   :     Bahasa Cina
Minor                   :     Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Permanent Address                   :     SJK(C) CHUNG KWO, JALAN LOKE YEW
Post Code                    :     55200
City                    :     KUALA LUMPUR
State                    :     Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Country                     :     Malaysia
                 
                          、
Post Code                    :     43000
City                    :     KUALA LUMPUR
State                    :     Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Country                    :     Malaysia